การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม

“นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน:

Sustainable Industrial Innovation and Management”

ในงาน “Eco Innovation and Solution 2013”

ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

http://www.iei.or.th/ns-news_event_read-dir-Mw=-con_id-MTYw.htm 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม

“นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน:

Sustainable Industrial Innovation and Management”

ในงาน “Eco Innovation and Solution 2013”

ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

http://www.iei.or.th/ns-news_event_read-dir-Mw=-con_id-MTYw.htm

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------