พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ชมรมวิชาชีพครูเทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดย ดร.ไชยนันท์  แสงเมฆา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการวิจัยและการพัฒนาที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------