มจพ. อยู่ในระดับประเทศด้านการอ้างอิง

+

Read more: มจพ. อยู่ในระดับประเทศด้านการอ้างอิง

มจพ. ผงาดขึ้นอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย World University Rankings 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผงาดขึ้นอันดับ 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกโดย THE (Times Higher Education) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้จัดให้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ซึ่งนับเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในปีนี้จากทั้งหมด 77 ประเทศทั่วโลก มจพ. ติดเข้ามาใน อันดับ 1001+ นับเป็นครั้งแรกที่ มจพ. ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก คือ จำนวนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเพิ่มขึ้นจากเดิมในปีที่ผ่านมาติดเพียง 9 มหาวิทยาลัย ในปีนี้ติดอันดับเพิ่มขึ้นเป็น 10 มหาวิทยาลัย คือ มจพ.

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ช่วยกันผลิตผลงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

https:// www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Read more: มจพ. ผงาดขึ้นอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย World University Rankings 2018

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

http://ncteched.org

------------------------------------------------------------------------------------

The 5th International Conference on Technical Education  

will be organized under the theme of 

“Engineering and Technical Education for Sufficiency Economy”. 

The Faculty of Technical Education (FTE), 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 

November 23-24, 2017, in bangkok, Thailand.

http://icteched.org

Read more: การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10

IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE)

IEEE TALE2017 will be held 12-14 December 2017, 

The Education University of Hong Kong, Tai Po, Hong Kong.

http://www.tale-conference.org/tale2017

Read more: IEEE TALE2017

 

 พิธีมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นและพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น อันดับที่ ๒
ประเภท การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น อันดับที่ ๔
ประเภท การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้
วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ขอบพระคุณกำลังใจใหญ่ ๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มอบให้ศูนย์วิจัยเล็ก ๆ ของเราค่ะ
ความภูมิใจนี้ขอมอบแด่... คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้จัดการโครงการ และนักวิจัยทุกท่านนะคะ
คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัย
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายส่งเสริมวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
อ.นิพนธ์ สุขวิลัย รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Read more: พิธีมอบรางวัล 2559

IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering 2016 (IEEE TALE2016)
IEEE TALE2016 will be held
7-8 December 2016
at the Dusit Thani Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand.
Organizer by King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
http://tale-conference.org/tale2016

Read more: IEEE TALE 2016

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------